ORGANIZATOR

Organizatorem Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy jest Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, samorządowa instytucja kultury, którą stanowią trzy podmioty: OCK przy ul Wolności, Forum Synagoga przy ul. Raszkowskiej oraz kino Komeda przy al. Powstańców Wielkopolskich. Głównym obszarem działalności instytucji, poza organizacją festiwalu, jest urządzanie różnorodnych imprez kulturalnych dla różnego typu odbiorców, edukacja kulturalna, wspieranie twórczości lokalnych twórców oraz projekcje filmowe. OCK od lat jest inicjatorem znaczących festiwali, konkursów, przeglądów, imprez o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, które odbywają się cyklicznie; jest także ważnym partnerem stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów, z którymi organizuje imprezy kulturalne.